AskBiography Logo   Latest News  Follow Us on Twitter  Follow Us on Google Buzz  Became Fan - Facebook  Subscribe to RSSRSS   Bookmark and Share

     Home | City | Imabari

Imabari Video

è¦ã©ãã 0ï¼09ï½ä¸å´ãï¼åã¥ã¤ãããã¦å»ãã§ãã¾ããããã«æ ãå¥ã£ã¦ããã¾ãã 1ï¼22ï½æ ãå¥ã£ã¦ãããã¨ã§ä¸¡æ¹ã®æ¡ãå¼ãä»ãã¤ãªãã¾ã...
3.98 min. | 4.94 user rating
The #LOVESHIKOKU 2016 promo video is now complete Foreigners living in Shikoku give the world a tour of Shikoku themselves. LOVESHIKOKU YouTube Channel https://www.youtube.com/channel/UC8BW-u6P...
1.17 min. | 3.85 user rating
é輪ç¶ã®åç» å¸¸æ寺 æåªçä»æ²»å¸ã®ã寺ã建ç¯ããæã®åç»ã§ãã 2010.09.13 æåªçä»æ²»å¸ã®å¤§å·¥ï½å°æ建工ã§ãã ç¡å¢æã使ããåå£ã»æå»...
9.23 min. | 4.80 user rating
The #LOVESHIKOKU promo video is now complete Foreigners living in Shikoku give the world a tour of Shikoku themselves. LOVESHIKOKU YouTube Channel https://www.youtube.com/channel/UC8BW-u6PC0L8u...
2.35 min. | 3.64 user rating
Hiroshima and Ehime press tour ï½Setouchi Traditional Arts & Sightseeingï½ Indulge in local traditional crafts and workmanship, and the popular sightseeing spots of Miyajima and the Shimanami...
3.95 min. | 0 user rating
11æ1æ¥ã«ãµãã«ã¼åæ¥æ¬ä»£è¡¨ç£ç£ã®å²¡ç°æ­¦å²æ°ããåå½ãªã¼ã°ã®ï¼¦ï¼£ä»æ²»ã®æ ªå¼ãåå¾ããèªãçµå¶ã«ä¹ãåºãå°æ¥ã®ï¼ªãªã¼ã°ææ ¼ãç®æãã¨ã...
2.30 min. | 4.0 user rating
ããè¿ãã§ã¯ã¤ã«ã«ã®å¤§ç¾¤ãç®æãããããã§ãã
4.02 min. | 0 user rating
Hi guys! Here is my new video. I went to Imabari city, where with help of my friend Rikdawg32 we made this video at the Fujiyama park. It was a nice day, just before a big, spring holiday...
3.02 min. | 4.42 user rating
A Cab view from JR Shikoku Series 8000 "Shiokaze" from Matsuyama, Ehime to Okayama.
12.67 min. | 5.0 user rating
Shot 100% on the GoPro HERO3® camera from http://GoPro.com Parts from http://rc-art.net/index_eng.php Come to say Hi! at https://www.facebook.com/Drift69 I also made this soundtrack to the...
5.82 min. | 5.0 user rating

Latest News : Imabari : Tweet this RSS

Want to Imabari latest news on your twitter account???   sign in with twitter
Imabari     sign in with twitter   ||  City     sign in with twitter   ||  Region     sign in with twitter
Community Advisory Board: End the rush to judgment - Fayetteville Observer Tweet this news
Fayetteville Observer--Many of the people of -Imabari- in Ehime Prefecture (far south of Tokyo) had rarely seen an American. I never sensed any serious prejudice except for being prevented from entering a bar because I was not a local person. My friends a - Date : Fri, 22 Apr 2011 16:50:36 GMT+00:00
Παραγγελία panamax από την “Ikaros Shipping” - Reporter.gr Tweet this news
Reporter.gr--Φορτηγό πλοίο τύπου panamax ( Dwt 61.000) παράγγειλε στην “-Imabari-”, η “Ikaros Shipping”, όπως αναφέρει η “Golden Destiny”. Τιμή δεν έγινε γνωστή αλλά σύμφω - Date : Tue, 05 Apr 2011 13:31:40 GMT+00:00
Παραγγελία δύο panamax από την Safe Bulkers - Reporter.gr Tweet this news
Reporter.gr--Σύμφωνα με τα στοιχεία των Clarksons η εταιρεία έχει ναυπηγήσει τρία φορτηγά στην -Imabari- και επτά στην Tsuneishi Zozen, οπότε εικάζεται πως η παρα - Date : Thu, 07 Apr 2011 09:49:49 GMT+00:00
Παραγγελία panamax από την “Ikaros Shipping” - Reporter.gr Tweet this news
Reporter.gr--Φορτηγό πλοίο τύπου panamax ( Dwt 61.000) παράγγειλε στην “-Imabari-”, η “Ikaros Shipping”, όπως αναφέρει η “Golden Destiny”. Τιμή δεν έγινε γνωστή αλλά σύμφω - Date : Tue, 05 Apr 2011 13:31:40 GMT+00:00
菅良二・愛媛県今治市長 - 時事通信 Tweet this news
時事通信--現在、海外の見本市に出展するなど、-imabari-ブランドが定着しつつあるという。 他にも石油、食品産業などが集まり、08年には出荷額等が年額1兆円を超え、四国一 - Date : Mon, 18 Apr 2011 00:32:21 GMT+00:00
Παραγγελία δύο panamax από την Safe Bulkers - Reporter.gr Tweet this news
Reporter.gr--Σύμφωνα με τα στοιχεία των Clarksons η εταιρεία έχει ναυπηγήσει τρία φορτηγά στην -Imabari- και επτά στην Tsuneishi Zozen, οπότε εικάζεται πως η παρα - Date : Thu, 07 Apr 2011 09:49:49 GMT+00:00
Fuel to assist quake-hit Japan being loaded in northeast China - People's Daily Online Tweet this news
People's Daily Online---...- a 9.0-magnitude earthquake and massive tsunami on March 11, is in response to requests by the Japanese government. As requested, the gasoline will be shipped to Edajima of Hiroshima Prefecture and the diesel will be sent - Date : Tue, 29 Mar 2011 00:26:49 GMT+00:00
Παραγγελία panamax από την “Ikaros Shipping” - Reporter.gr Tweet this news
Reporter.gr--Φορτηγό πλοίο τύπου panamax ( Dwt 61.000) παράγγειλε στην “-Imabari-”, η “Ikaros Shipping”, όπως αναφέρει η “Golden Destiny”. Τιμή δεν έγινε γνωστή αλλά σύμφω - Date : Tue, 05 Apr 2011 13:31:40 GMT+00:00
Παραγγελία δύο panamax από την Safe Bulkers - Reporter.gr Tweet this news
Reporter.gr--Σύμφωνα με τα στοιχεία των Clarksons η εταιρεία έχει ναυπηγήσει τρία φορτηγά στην -Imabari- και επτά στην Tsuneishi Zozen, οπότε εικάζεται πως η παρα - Date : Thu, 07 Apr 2011 09:49:49 GMT+00:00
Παραγγελία δύο panamax από την Safe Bulkers - Reporter.gr Tweet this news
Reporter.gr--Σύμφωνα με τα στοιχεία των Clarksons η εταιρεία έχει ναυπηγήσει τρία φορτηγά στην -Imabari- και επτά στην Tsuneishi Zozen, οπότε εικάζεται πως η παρα - Date : Thu, 07 Apr 2011 09:49:49 GMT+00:00Privacy | Sitemap | Micra Hosting